Logo

Vytvoříme nový logotyp nebo provedeme redesign stávajícího loga včetně logomanuálu.

Návrhy grafiky

Navrhneme pro Vás letáky, brožury, vizitky, samolepky, velkoplošné reklamy a další tiskoviny . . .

Sazba a zlom

Vaši knihu či jakoukoli publikaci připravíme od zalomení textu až po finální tisk.

Fotografie

Nafotíme produkty, interiéry a exteriéry.

Vektorizace

Překreslíme rastrovou grafiku do vektorů - křivek.

Předtisková přípava

Připravíme profesionálně do tisku Vaše data, aby byl výsledek jaký očekáváte.